Connie Harkema

  • beeldend kunstenaar
  • schrijver/dichter
  • voormalig journalist/redacteur/galeriehouder

Reizen, schilderen, schrijven.

Kunst in Beweging, een plaats waar beeld en woord samenkomen.

Dat is waar ik  voor sta.

 

Kunst in Beweging

In 2007 verhuisden we gedeeltelijk naar Warns op het Friese platteland, waar we vanaf 2010 permanent verbleven. Hier bracht ik mijn ambitie om bestaande kunst en cultuur te interpreteren en over te zetten naar eigen verhalend en beeldend werk in de praktijk.

 

Het reisboek "Reisschilderingen" is daar een eerste uiting van. De schilderijen die als illustraties voor dit boek dienden, zijn in verschillende stijlen geschilderd. Zo zocht en vond ik mijn eigen stijl: kunst in beweging. Dat wil zeggen dat mijn gevoel niet alleen in het onderwerp ligt, maar ook in de compositie, het ritme, de lijnen en het kleurgebruik. De verbeelding plaats ik boven het realisme. De toepassing van vlakken, patronen en lijnen, vaak in golvende beweging, drukken mijn denkproces uit en staan voor kunst in beweging.

 

Het is ook in Warns dat ik de "Harkalerie" oprichtte: een eigen werk- en ontvangstruimte, welke overigens gedurende een paar jaar in Hekendorp (Z-H) was gesitueerd in het voormalige huis van mijn ouders.

 

Beeldend woordkunstenaar

In 2008 begon ik mijn schilderhobby te koppelen aan mijn werk als journalist, redacteur en schrijver, omdat ik van mening was - en nog altijd ben - dat beeld en woord elkaar versterken. Door deze twee disciplines te combineren wil ik anderen inspireren. Het geeft mij namelijk een bevredigend gevoel wanneer toeschouwers met mijn werk in hun hoofd verdergaan om zo tot een heel eigen kunstuiting te komen. Want ook op die manier blijft kunst in beweging.

 

In die zin is "Reisschilderingen" - 25 jaar geïllustreerde reiservaringen - een voor mij baanbrekend initiatief geweest.

Vanwege het succes dat de verbinding van beeld en woord tot gevolg had, noem ik mij vanaf die tijd beeldend woordkunstenaar. 

 

schilderdichtsels

Voortaan zou ik vooral seriematig te werk gaan. Schilderijen met gedichten die niet in een serie passen noem ik "Schilderdichtsels", en daarvan heb ik er vooral in mijn beginperiode veel gemaakt. Deze werden in de Balkster Courant gepubliceerd en het Schilderdichstel ''Anders'' werd genomineerd voor de gedichtenwedstrijd Stop Discriminatie.

Andere Schilderdichtsels verschenen in “JAART”, een tijdschrift over kunst, cultuur en meer in woord en beeld, en in TheSword online magazine. Het Kunstlievend Genootschap Pictura – Groningen selecteerde “Nieuw begin” voor de expositie “liefde & lust”.

 

Nadruk op schilderen

In 2015 nam ik opnieuw een belangrijke beslissing. Na terugkomst van een weekje Amsterdam in verband met de deelname aan Art Square, het tijdelijk museum op het Museumplein, kwam ik tot een voor mij ingrijpend besluit, deels ingefluisterd door een aantal adviseurs uit de beeldende sector. Niet langer zou ik de nadruk op het schrijven leggen, maar op het schilderen. 

Het bleek geen verkeerde beslissing. Mijn beeldend werk werd steeds een beetje bekender en werd zelfs meerdere keren als lesmateriaal in het onderwijs ingezet, zowel in Nederland als Duitsland.

 

Atelier op wielen en toegepaste kunst

Het “atelier op wielen”, de camperbus waarmee we steeds langere reizen maakten, deed in 2015 haar intrede. Kunst in beweging in de meest letterlijke zin.

Het is hier dat vanwege ruimtegebrek voor het maken van grote schilderdoeken ik me ging bezighouden met toegepaste kunst, te beginnen met het maken van kussens in de serie “Stadssonnetten”.

 

hergebruik

Voorafgaand aan het maken van toegepaste kunst, liep ik door alle materialen en mijn oude werk heen. Zo kwam ik tot een scheiding van werk dat niet meer representatief is voor wat ik nu wil uitstralen maar dat wel door toevoeging van andere materialen kan worden hergebruikt.  Er ontstonden ideeën voor nieuwe creaties, waarbij hergebruik centraal staat.

De met de hand genaaide kussens bijvoorbeeld, zijn samenstellingen van allerlei soorten restjes knopen, kralen, wol, garens en restanten stof van gordijnen, kleding etc.  Met deze restjes heb ik een groot gedeelte van mijn leven in de kussens kunnen verwerken.

Andere voorbeelden zijn de "Tekencollages" en de "Romantische Strasse" (een oudefotolijstjesproject)

 

Hergebruik geldt niet alleen voor de beeldende kunst. Er zijn ook twee woordprojecten op deze manier ontstaan:

de "Mooie mensen galerij", van proza naar poëzie, en "Journaalcollages". 

 

galerie

In 2017 kochten we het gebouw van de Rabobank in Koudum, waar ik een eigen galerie begon: “Kunst in Beweging”. Een plaats waar beeld en woord in beweging waren en na een lange reis thuiskwamen in de galerie, rustend op de pijlers Friesland en (verre) reizen. Net als ikzelf met de camperbus, “mijn atelier op wielen”.

Het werd een locatie met veel eigen werk en ook met dat van verschillende gastexposanten. Het kleine winkeltje bij de entree met mijn boeken en originele Friese souvenirs met prints van eigen werk was eveneens een succes en werkte laagdrempelig voor een bezoek aan de galerie. Een aantal keren per maand werden schrijfcursussen, demonstraties, workshops en een verhalenfestival gegeven. De mobiele mechanische sigarettenautomaat van Pakje Kunst als cultureel erfgoed vond er een tijdelijk onderkomen en de galerie nam deel aan de jaarlijkse zomermarkten.

Er kwam een nieuwe website en een zakelijke Facebook-pagina

 

In 2018 ging de galerie officieel open en waren er samenwerkingsverbanden met de andere galeries in Koudum en met Galerie Westerkade in Leeuwarden voor gezamenlijke exposities en poëzie-evenementen.

Daarnaast vertegenwoordigde galerie Kunst in Beweging materiekunstenaar Wim Zorn voor de zuidwesthoek van Friesland .

 

Rijdend huis met atelier

Daarna kwamen er andere plannen.

Omdat we permanent wilden gaan reizen, verkochten we ons huis met galerie en huurden een kleine woning in Weidum als postadres en opslag.

Een goede reden voor TV LEO Middelsé om hier een prominente plaats voor te reserveren in hun programma LEO Extra. Voor de video-opnames reisden ze af naar Koudum én Weidum.

 

Uiteindelijk ging dit alles niet door en kwam de verkoop pas eind november 2020 tot stand. Even daarvoor betrokken we een appartement in St.-Annaparochie.

Op 21 december 2020 kregen we een grote camper, waar we permanent in wonen en werken. Af en toe gaan we naar ons appartement voor de post, om nieuwe materialen op te halen of werk naar een expositie of klant te brengen.

 

Wassend werk

“Wassend Werk” is de titel van een alsmaar groeiend online boek in woord en beeld. Met afbeeldingen van schilderijen, tekeningen en collages, aangevuld met verhaalfragmenten en gedichten.

Kortom: alles wat ik in de loop der tijd heb gemaakt.

 

De titel slaat niet alleen op het groeiend aantal pagina's, maar ook op het feit dat veel van mijn werken een logisch vervolg / een voortborduren zijn op dat wat eraan voorafging.

 

Hier kun je alles bekijken wat ik tot nu toe in “Wassend Werk” heb gepubliceerd.

 

ONLINE INTERVIEWS EN PUBLICATIES OVER CONNIE

Als u nog meer wilt weten over wat mij drijft, neem dan een kijkje op: 'Passie pensioneert nooit' of op Exto.nl.

Een ander interview met afbeeldingen van mijn werk kunt u lezen in het tijdschrift Romantiek.

 

In 2023 verscheen een publicatie over mij en mijn werk in het online kunstmagazine 06.