onze wereld geeft vorm aan kunst

 

Het is onze wereld die vorm geeft aan kunst, architectuur en producten die zonder de computer niet zouden bestaan. Gebouwen zien er uit als schelpen of wormen. Huizen worden holle ruimten, waarin mensen  de eigen woning vormgeven. Apparaten zijn hierin bepalend. Het zijn huizen als woonmachines. Mens en machine raken gekoppeld.

 

Het is deze wereld waarin de vervlechting van het economische systeem de nieuwe realiteit bepaalt en mensen geen onderscheid meer kunnen maken tussen werkelijkheid en schijn.

 

Het oude romantische beeld van het sobere leven dat zo realistisch mogelijk moest worden afgebeeld is bijzonder lang de standaard geweest van wat schoonheid is. Maar zonder het constructivisme, Bauhaus, De Stijl, het kubisme en allerlei vormen van geometrische abstractie, zou de wereld er in onze tijd heel anders hebben uitgezien.

 

In de werken van Connie Harkema komt dit alles samen. Ze laten meer zien dan louter vormgeving. Ze zijn een bron van informatie die mogelijkheden scheppen om anders naar dingen als gebouwen en steden te kijken. Met markante elementen die een eigen interactie aangaan, creëert ze een nieuw en levendig totaalbeeld; en vertelt daarmee een verhaal. Voor haar betekent het mogelijkheden benutten  om in vrijheid een eigen uitingsvorm in schilderijen en objecten te ontwikkelen.

 

Daarin ziet zij een vergelijking met kunstenaar Wim Zorn. Ook hij bouwt aan zijn schilderijen. Doet dit   door gebruik te maken van materialen als kunststof, hout, textiel en verwijst naar processen van vergaan en ontstaan. Hij schetst daarbij de samenhang tussen mens, natuur en het universum.  Maakt het onzichtbare zichtbaar en creëert hiermee zijn ruimte voor verbeelding  of het ontstaan van een nieuwe realiteit. Grote namen gingen hem voor. Zoals o.a. de Nederlandse kunstschilder Wagemaker en de Duitse architect Frei Otto, die in München het Olympisch Stadion bouwde. Bij het ontwerpen en tekenen maakte hij gebruik van zeep. Hij doopte zeep in water en tekende met schuim zijn modellen. Schuim is in zijn beweeglijkheid geordend. Je herkent niet alleen vormen, maar ook patronen. Het werd de basis van een bijzonder ontwerp en uitvoering.

 

Voor Wim Zorn en Connie Harkema ligt een uitdagend terrein voor het creëren van eigentijdse werken open. Er is een nieuwe tijd aangebroken. U kunt hun ontwikkeling volgen. Bijvoorbeeld in de galerie van Connie Harkema waar u naast haar eigen objecten ook altijd werken van Wim Zorn zult aantreffen. Op verzoek is via Connie een afspraak voor het bezoeken van het atelier van Wim Zorn mogelijk.  Galerie en atelier zijn beide gevestigd in Koudum.