KunstPoëten

“KunstPoëten” is een project ontstaan uit de schrijfcursus poëzie, die ik heb gegeven in mijn galerie te Koudum.  
Zeven cursisten, van wie het merendeel kunstenaar is, presenteerden zich op verschillende manieren in woord en beeld middels een expositie en een geïllustreerde gedichtenbundel.

friesland in europa

 

In het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018 heb ik ruim 70 schilderijen en gedichten gemaakt.

Zij waren het hele jaar in verschillende samenstellingen en op diverse locaties te bezichtigen onder de titel "Friesland in Europa", onder andere in mijn eigen galerie "Kunst in Beweging" te Koudum.

 

De tentoonstelling ging om de positie die Friesland binnen Europa inneemt, met de nadruk op 'iepen mienskip': de gemeenschapszin, het overkoepelend thema van 2018.

Maar je kunt pas bruggen bouwen wanneer je je openstelt voor anderen en zelf open bent over wat je doet en laat zien waarvoor je staat.

Met dit doel heb ik schilderijen en gedichten gemaakt zowel over een aantal Europese steden als over Friesland en zijn bewoners. Sommige werken roepen op tot verdraagzaamheid en verbinding.

 

Als aanvulling op de expositie is een dun boekje verschenen, bedoeld als samenvatting.

 

Op verzoek van het Historisch Centrum Leeuwarden is het project "Friesland in Europa" gearchiveerd. 

Het complete project over Leeuwarden Culturele Hoofdstad staat ook online.